Direkt Webbpublicering har blivit WebDirect! WebDirect är en modern variant av direkt webbpublicering som är lika enkel att slå på, men med betydligt mer avancerade funktioner. WebDirect är FileMaker Pro, fast för webben.

Vid en första anblick kan du inte se någon skillnad på om databasen är öppnad i en webbläsare eller med FileMaker Pro.

Den här bilden är hämtad från WebDirect.

KontakterWD

 

Den här skärmbilden är gjord med FileMaker Pro från samma post i samma databas (fast en lite annan layout).

KontakterFMP

Det går knappt heller att se skillnad på menyer och utseendet. I WebDirect finns statusområde och menyer, layouterna ser likadana ut med knappar och färger i valt tema (alla teman kan användas). Bilden nedan visar statusområdet och menyn Visa.

webdirect3 webdirect2

 

Även när du börjar använda databasen märker du ingen direkt skillnad, webbsidan med FileMaker-layouten uppdateras automatiskt om samma post ändras av någon annan (precis som i FileMaker Pro), manusutlösare körs när du lämnar fält, går till en layout eller bläddrar till en annan post, villkorlig utformning av fält fungerar, import och export av data fungerar, du kan sätta in och exportera container-fält m.m.

Bilden nedan visar hur dialogrutan för att välja fält för Exportera poster ser ut.

webdirect4

WebDirect använder nya funktioner i HTML5 och fungerar tillsammans med de senaste webbläsarna (Safari 6/7, Chrome 27 och Internet Explorer 9/10 stöds officiellt). Normalt när du arbetar med en webbsida behöver du klicka på en knapp, gå till en annan sida eller uppdatera skärmen för att visa ny information. Med WebDirect “pushas” information från servern till alla anslutna webbläsare och uppdaterar t.ex. innehåll i fält som annan användare ändrat.

Alla knappar, fält och objekt skapas på servern och skickas sedan till webbläsaren. Varje klick eller ändring av information användaren gör i webbläsaren skickas till servern för bearbetning. Det blir mycket jobb för servern och desto snabbare server ju snabbare blir lösningen i webbläsaren. Det skiljer sig från både FileMaker Pro och FileMaker Go där en stor del av databearbetning görs i klienten.

Precis som i tidigare Direkt Webbpublicering gäller det att försöka ha så få objekt som möjligt på den layout som ska visas på webben, bilder bör inte vara högupplösta osv. Även om WebDirect kan visa alla layouter från FileMaker så bör de layouter som används för webben vara specialanpassade för bästa prestanda. Layouter bör ha få objekt, de objekt som finns ska inte ha skuggor eller andra effekter, ska helst använda något standardtema (alla avvikelser från ett tema gör att dessa måste skickas separat till webbläsaren, hela teman kan cachas i webbläsaren) osv.

WebDirect stöder ca 90 manussteg, vilka som stöds visas när du gör manus i FileMaker Pro. I WebDirect  kan man också välja att gömma menyraden med ett manussteg.

WebDirect kräver FileMaker Server 13 och varje användare förbrukar en anslutning till servern och innebär en kostnad. Det finns en begränsning på antal samtidiga användare, både avseende licenser och teoretiskt. Teoretiskt finns en maxgräns på 50 samtidiga anslutningar, men redan färre antal användare kan kräva en två-server-lösning, där webbpublicering körs på en server och FileMaker Server på en annan. Tänk också på att antal samtidiga anslutningar delas med FileMaker Go-användare.

Precis som tidigare finns möjlighet att publicera information från FileMaker med PHP (som medföljer, eller t.ex. ASP.NET) eller statiska filer. Dock är den tidigare funktionen Direkt Webbpublicering helt borttagen. Läs mer hur information kan publiceras från FileMaker Server.