En önskedröm har länge varit att ha möjlighet att köra långa, tidskrävande manus i bakgrunden. I FileMaker 13 kan alla som har en databas på en server låta servern köra dessa manus. Det har förvisso gått tidigare också, men har krävt att manusen schemalagts på servern. Nu kan användaren “skicka” manus till servern, gå vidare med andra arbetsuppgifter eller vänta tills det är klart.

En fördel att köra manus på servern är att de oftast går snabbare att utföra. Själva servern är snabbare, det behövs ingen nätverkstrafik mellan klienten och servern och ingen fönsterhantering som måste tas hand om av klientdatorn. Genom att styra om manus till servern kan nu även FileMaker Go-användare med relativt långsamma förbindelser och enheter starta krävande manus. Plugins kan installeras på servern och på detta sätt kan även FileMaker Go-användare få resultat från plugins.

Det finns ett nytt manussteg för att starta manus på servern.

servermanus1

 

Du väljer ett manus som ska köras på servern och om användaren ska vänta på det eller kan fortsätta med andra uppgifter.

servermanus2

 

Manuset på servern körs precis som om det varit schemalagt, dvs. har inte tillgång till några $$-variabler från klienten som startar manuset och vet inte heller vilka poster som är hittade osv. Använd t.ex. det nya statistikfältet Lista över för att skicka en lista med alla id-nummer som manusparameter till server-manuset som sedan kan söka fram dem.