Det finns 11 nya teman  i FileMaker 13, alla de nya kallas Längta och har ett modernt utseende. De som heter Längta Touch är avsedda för iOS-enheter.

tema4

 

Det finns fler inställningsmöjligheter för teman och du kan välja att spara de ändringar du gjort i ett tema så att du kan använda det i andra databaser. Det finns en ny flik i Granskaren som heter Utseende där du kan se vilka alternativ som finns för valt objekt. Du kan välja bland alternativen precis som du väljer styckeformat i t.ex. Word eller Indesign.

tema2

 

Samma meny får du också fram om du högerklickar på ett objekt. De finns då i undermenyn Objektformat.

tema5

 

Beroende på vilken typ av objekt du markerar (ovan är ett textobjekt markerat) får du olika val i Granskaren/högermenyn. Dessa val får du t.ex. för ett fält:

tema1

 

Valen skiljer sig också mellan olika teman. Du kan göra ändringar i utseendet på ett fält eller objekt och sedan spara ändringen i temat. Du går då till Granskaren och klickar på pilen på samma rad som utformningen du ändrat (den visas då som röd).

tema3

 

 

Välj att spara ändringen i aktuellt tema eller som ett nytt format. Det nya formatet hamnar då i listan med valbara format som alltså kan utökas efter behov och önskemål. Om du vill använda en layout i WebDirect bör du dock alltid använda standardinställningarna för temat eftersom det annars kan gå långsammare på webben.

Ändrar du inställning för ett format så ändras alla objekt i databasen som använder formatet. Det fungerar alltså precis på samma sätt som typografimallar (eller styckeformat) i Word/Indesign eller CSS på webbsidor.

Ett tema som du ändrat kan du sedan importera i andra databaser. Du kan alltså återanvända temaändringar i alla dina databaser.