Av 2013-12-02

FileMaker Server finns numera endast i en version som motsvarar tidigare Advanced Server. Teoretiskt kan obegränsat antal användare vara anslutna samtidigt och du kan använda OBDC-koppling till tabellerna. FileMaker Server kommer i fortsättningen inte att kunna köpas separat, FileMaker Server kan endast köpas i kombination med andra licenser som volymlicenser och årsvisa hyreslicenser. Obegränsat antal… Read more »

Av

Direkt Webbpublicering har blivit WebDirect! WebDirect är en modern variant av direkt webbpublicering som är lika enkel att slå på, men med betydligt mer avancerade funktioner. WebDirect är FileMaker Pro, fast för webben. Vid en första anblick kan du inte se någon skillnad på om databasen är öppnad i en webbläsare eller med FileMaker Pro…. Read more »

Av 2013-11-28

Det finns förstås, som vanligt, en uppsjö av mindre ändringar. Här kommer en lista på diverse nyheter som inte nämnts på annan plats på sajten utan inbördes ordning: Layout: Det är möjligt att stänga av postindikator i listvyn, dvs. de tre pixlarna till vänster om varje post när posterna visas i lista. Istället kan du… Read more »

Av

Många gånger finns det behov att ta fram en lista på alla hittade poster, t.ex. en lista med alla id-nummer som är hittade eller en lista med alla alternativ som finns för ett fält i urvalet. Det har gått tidigare med lite beräkningar men nu finns en helt ny statistikfunktion som är enklare och förhoppningsvis… Read more »

Av

En önskedröm har länge varit att ha möjlighet att köra långa, tidskrävande manus i bakgrunden. I FileMaker 13 kan alla som har en databas på en server låta servern köra dessa manus. Det har förvisso gått tidigare också, men har krävt att manusen schemalagts på servern. Nu kan användaren “skicka” manus till servern, gå vidare… Read more »

Av

Det finns 11 nya teman  i FileMaker 13, alla de nya kallas Längta och har ett modernt utseende. De som heter Längta Touch är avsedda för iOS-enheter.   Det finns fler inställningsmöjligheter för teman och du kan välja att spara de ändringar du gjort i ett tema så att du kan använda det i andra… Read more »