Av 2013-12-02

Med FileMaker Go blir det nu ännu enklare att göra nästintill “riktiga” appar för iPhone och iPad. Precis som tidigare är FileMaker Go gratis att ladda ner i AppStore, men vill du koppla upp dig mot en FileMaker Server kostar det en “anslutning” på servern. Från FileMaker 13 är det inte längre gratis att koppla… Read more »

Av 2013-11-29

Beroende på vad du vill att användaren ska fylla i i ett fält i FileMaker Go kan du välja tangentbord. Ska användaren endast skriva in siffror använder du det numeriska tangentbordet, ska en epostadress skrivas används tangentbordet för detta ändamål osv. Du väljer vilket tangentbord som ska dyka upp i FileMaker Go i Granskaren för… Read more »

Av 2013-11-28

Tänk om du hade kunnat spela in ljud med en knapptryckning i din mobil och koppla det till en post i en databas? Eller om du hade kunnat scanna en streckkod direkt med din databastillämpning? I version 13 av FileMaker är det inbyggt och kräver minimal programmering. Det du behöver göra är en knapp som… Read more »

Av

Det finns förstås, som vanligt, en uppsjö av mindre ändringar. Här kommer en lista på diverse nyheter som inte nämnts på annan plats på sajten utan inbördes ordning: Layout: Det är möjligt att stänga av postindikator i listvyn, dvs. de tre pixlarna till vänster om varje post när posterna visas i lista. Istället kan du… Read more »

Av

Många gånger finns det behov att ta fram en lista på alla hittade poster, t.ex. en lista med alla id-nummer som är hittade eller en lista med alla alternativ som finns för ett fält i urvalet. Det har gått tidigare med lite beräkningar men nu finns en helt ny statistikfunktion som är enklare och förhoppningsvis… Read more »

Av

En önskedröm har länge varit att ha möjlighet att köra långa, tidskrävande manus i bakgrunden. I FileMaker 13 kan alla som har en databas på en server låta servern köra dessa manus. Det har förvisso gått tidigare också, men har krävt att manusen schemalagts på servern. Nu kan användaren “skicka” manus till servern, gå vidare… Read more »

Av

Det finns 11 nya teman  i FileMaker 13, alla de nya kallas Längta och har ett modernt utseende. De som heter Längta Touch är avsedda för iOS-enheter.   Det finns fler inställningsmöjligheter för teman och du kan välja att spara de ändringar du gjort i ett tema så att du kan använda det i andra… Read more »

Av

Ett vanligt problem i FileMaker är att inte kunna gömma knappar och andra objekt. Ibland händer det att en knapp endast ska visas i vissa fall, en webbvisare bara ska visa en karta om en adress finns, skriv ut-knappar ska inte visas i sökläge osv. I FileMaker 13 finns möjlighet att styra om ett objekt… Read more »

Av

Det finns en ny variant av flikobjekt som kallas glidkontroller. Med en glidkontroll byter du mellan de olika “flikarna” med hjälp av en “svepgest” i FileMaker Go eller med ett klick i FileMaker Pro. Du skapar en glidkontroll med samma verktyg som flikkontrollen, men väljer Glidkontroll i menyn som visas när du klickar på verktyget…. Read more »