Det finns förstås, som vanligt, en uppsjö av mindre ändringar. Här kommer en lista på diverse nyheter som inte nämnts på annan plats på sajten utan inbördes ordning:

Layout:

 • Det är möjligt att stänga av postindikator i listvyn, dvs. de tre pixlarna till vänster om varje post när posterna visas i lista. Istället kan du markera aktuell post med en annan bakgrundsfärg vilket ingår i vissa tema.
 • Det går att ångra layoutförändringar även efter att du gått till bearbetningsläge. Du kan ångra layoutförändringar ända tills du byter till annan layout.
 • Det går att styra över marginaler och markera aktiv portalrad.
 • Skuggor på objekt. Det går att skapa skuggeffekter, både inre och yttre på objekt. Det bör dock undvikas på mobila enheter och i WebDirect eftersom de tar en hel del processorkraft i anspråk.
 • Fliknamn kan beräknas fram med en formel.
 • Namn på knappar i dialogrutor kan beräknas med en formel.
 • Det är nu möjligt att sätta bakgrund på en hel layoutdel med en bild.
 • Det går att förskjuta baslinjen i textobjekt.
 • Det går numera att storleksförändra flera markerade objekt individuellt genom att hålla nere Alt-Shift (OSX) eller Ctrl+Shift (Windows).
 • De dynamiska guidelinjerna visas nu även när du Alt-drar ett objekt för att duplicera det samt när du markerar ett objekt och flyttar det med piltangenterna.
 • I OS X används numera något som heter Core text. I och med det behöver vissa typsnitt emuleras vilket är något långsammare och ger ett inte lika snyggt utseende. Typsnitten Helvetica, Times, Skia och Hoefler Text bör undvikas. Helvetica Neue och Times New Roman kan t.ex. användas istället då dessa inte behöver emuleras.
 • Sidbrytningar kan visas och gömmas i layoutläge.
 • Datumfält och numeriska fält kan utformas med systeminställningar.
  För datumfält kan du ange kort eller långt systemdatum som format.
  system2
  För numeriska fält väljer du systeminställningar eller ställer in eget decimaltecken respektive tusentalsavskiljare.
  system1

Beräkningsfunktioner:

 • Funktion för att hämta metadata (GetContainerAttribute) om filer i container-fält. Kan användas för att kontrollera orientering för en bild, om bild har transparens, geo-data, höjd, bredd osv. Om container-fältet innehåller ljud kan man få fram bl.a. omslagsbild, artist och spårlängd. Har du tagit en bild på en streckkod (endast iOS) så kan du få fram streckkoden i klartext. Det går också att använda funktionen för att verifiera om en digital underskrift gjord i FileMaker Go är äkta eller kopierad från annat ställe.
 • Base64Encode samt Base64Decode kan användas för att omvandla bild till text för att användas i XML-fil eller vid synkronisering till en webbserver.
 • Get(Device). Med denna får du reda på om det är OSX, Windows, iPad eller iPhone
 • Get(ModifiedFields). En funktion som kommer att bli användbar vid synkronisering. Ger som resultat de fält som ändrades sist.
 • Get(WindowOrientation). Tar reda på om en iOS-enhet är i upprätt läge eller liggande. I FileMaker Pro samt WebDirect så får man reda på om fönstret är längre än högre och vice verse.
 • Get(AktuellTidUTCMillisekunder). Ger aktuellt tid i millisekunder.
 • Get(NätverksTyp). Denna funktion används för att ta reda på vilken typ av nätverk som används för att komma åt den aktuella databasen, t.ex. WiFi eller 3G.

Manusutlösare:

 • OnLayoutSizeChange. Kan användas för att kontrollera om iOS-enhet är i liggande eller stående läge men fungerar även i FileMaker Pro och i WebDirect för att t.ex. köra ett manus som byter till annan layout om fönstret sträcks ut.
 • OnGestureTap. Läs mer i avsnittet om FileMaker Go.

Övrigt:

 • Det är nu möjligt att kryptera databaser (med AES-256) så att all data är skyddad om någon skulle komma över databasen. Detta görs med FileMaker Pro Advanced.
 • Det går att ställa in databasen så att endast användare med FileMaker 13 kan öppna databasen. Annars kan även de med FileMaker 12 öppna databasen eftersom det är samma filformat, men de nya funktionerna i version 13 kommer inte att kunna användas och kan göra att databasen fungerar felaktigt.
 • Det går att klicka på en URL (webbadress) i flödande text genom att hålla nere alt-tangenten i Windows precis som det idag går att hålla nere kommando-tangenten i OS X.
 • AppleScript kan nu hämta bilder från containerfält (endast OS X).
 • Nya SQL-uttryck. FileMaker Pro stöder intervallfrågesyntax med nyckelorden FETCH FIRST och OFFSET.