Nu är det ännu enklare att göra layouter! Det finns en ny layoutguide som leder dig genom de olika stegen och gör de bästa valen beroende på vilken plattform du ska använda layouten. En layout för FileMaker Go för iPhone ser ju inte likadan ut som för FileMaker Pro, en layout för att se information på skärmen har ofta ett annat utseende än en layout för utskrift.

layout1

 

När du gör en ny layout startar guiden och låter dig först välja om layouten ska vara för en dator, en mobil enhet eller utskrift.

Väljer du dator får du sedan välja mellan olika utseenden: formulär, lista, tabell eller rapport:

layout2

 

Väljer du Skrivare får du andra val:

layout4

Väljer du Mobil enhet får du också välja vilken enhet i en meny.

layout3