Många web services använder HTTP-anropet POST för att kunna skicka fler värden istället för det vanliga GET (som egentligen är en webadress och är begränsad i längd). FileMaker kan från version 13 använda POST tillsammans med HTTP-anrop, t.ex. i det kraftfulla manussteget Infoga från URL och Importera poster (i XML-format).

Det gör det också möjligt att synkronisera en databas på en mobil enhet med FileMaker Server (eller annan databas), utan att ta någon av de “dyrbara” server-anslutningarna i anspråk. Det går att göra en s.k. REST-server i programspråket PHP för databasen som finns på FileMaker Server och använda den för kommunikation, uppdatering och synkronisering, mellan lokala FileMaker Go-databaser och FIleMaker Server.

Syntaxen för HTTP-anrop med POST är densamma som innan men webbadressen inleds med httppost istället för http.

I FileMaker 13 går det också att använda HTTPS, dvs. krypterad kommunikation till en webbserver.