Ett vanligt problem i FileMaker är att inte kunna gömma knappar och andra objekt. Ibland händer det att en knapp endast ska visas i vissa fall, en webbvisare bara ska visa en karta om en adress finns, skriv ut-knappar ska inte visas i sökläge osv. I FileMaker 13 finns möjlighet att styra om ett objekt ska visas eller inte med hjälp av en beräkning.

Funktionen hittar du i Granskaren under fliken Data. Du anger en beräkningsformel för när det markerade objektet ska visas, i bilden nedan visas inte objektet i sökläge:

gomobjekt1

 

För att kunna uppdatera layouten från ett manus kan det nya manussteget Uppdatera objekt användas, för alla objekt eller ett och ett. Manussteget Uppdatera objekt är som Uppdatera fönster, men bara det namngivna objektet ritas om (eller göms).