Det finns en ny variant av flikobjekt som kallas glidkontroller. Med en glidkontroll byter du mellan de olika “flikarna” med hjälp av en “svepgest” i FileMaker Go eller med ett klick i FileMaker Pro.

Du skapar en glidkontroll med samma verktyg som flikkontrollen, men väljer Glidkontroll i menyn som visas när du klickar på verktyget.

glid1

 

Du ritar ut glidkontrollen på layouten som vanligt och får en rektangel med punkter nedtill. Dubbelklickar du på glidkontrollen visas inställningspaletten, även den i det nya, svarta utseendet.

glid2

 

En glidkontroll består av en eller flera paneler, kan också kallas “sidor”/flikar. Användaren kan svepa med fingret för att växla mellan panelerna i FileMaker Go, i Pro-versionen måste man klicka på punkterna längst ner.

I layoutläget kan du bläddra mellan panelerna i inställningspaletten (det finns 3 paneler i bilden ovan). Där lägger du också till fler paneler i glidkontrollen med plus- och minusknapparna. Det går också att välja om navigeringspunkterna längst ner ska visas och vilken storlek de ska få.

När du byter mellan panelerna görs en animation. Du kan använda manus för att byta, precis som med flikar måste du namnge respektive panel och sedan använda manussteget Gå till objekt för att visa panelen.

Du kan kombinera flytande fönster och glidkontroller, t.ex. placera en glidkontroll i ett flytande fönster för att åstadkomma undermenyer, göra manus med OnTimer för att automatiskt byta mellan bilder m.m.

I iOS-appar finns ofta en funktion för att radera rader i en lista. Med hjälp av en glidkontroll kan du göra samma funktion i FileMaker Go. Se hur du gör på filemakerbloggen.se. Här kan du också se en kort film.

Endast fantasin (som vanligt) sätter gränserna!