All information behöver inte alltid synas, ibland är det till och med bra att kunna visa extra information, fylla i fler värden eller se en förtydligande bild om just det som är intressant. I FileMaker 13 finns nu “flytande fönster” eller “popovers”.

Ett flytande fönster kopplas till en knapp.

popover1

När användaren klickar på knappen öppnas ett fönster bredvid knappen, ovanpå övrigt layoutinnehåll. Du väljer om det flytande fönstret ska placeras ovanför, nedanför, till vänster eller höger om knappen. Inställningarna görs i en liten palett med det “nya” svarta utseendet.

popover4

Ett flytande fönster kan innehålla fält och objekt precis som på layouten (dock inte flytande fönster i flytande fönster, men väl knappar, portaler, webbvisare osv.). Du ritar objekt och placerar fält i det flytande fönstret på layouten.

Öppnas ett flytande fönster från en portalrad hämtas fält från den valda portalraden och kan då t.ex. visa fler detaljer än vad som syns på portalraden. Flytande fönster kan också öppnas i listläge och visar då information från aktuell post. Om inte fönstret får plats i FileMakers fönster flyttas och storleksförändras det med automatik.

När användaren klickar någonstans på layouten utanför det flytande fönstret stängs det automatiskt. Det stängs också när du går till en annan post eller annat läge (dock kan det visas i sökläget).

Ett flytande fönster kan ha manusutlösare som körs både när det öppnas och stängs.

Vill du öppna ett flytande fönster från ett manus måste du namnge ett objekt i det flytande fönstret (med Granskaren) och gå till objektet i manuset. Det finns ett nytt manussteg som stänger flytande fönster. I samband med öppna och stäng görs en animering, i manus kan animeringen slås av/på. I manus är animeringen avslagen som standard, öppnar du ett flytande fönster manuellt är animering påslagen.

I exemplet är en webbadress inskriven i ett fält. Klickar du på knappen till höger om webbadressen visas ett flytande fönster, i det här fallet under knappen:

popover6

 

 

Självklart kan flytande fönster också användas i FileMaker Go. På en mobil enhet finns det ofta ont om utrymme och flytande fönster är en perfekt lösning. I exemplet nedan, som är hämtat från FileMaker Go och exempellösningen Fakturor, har jag klickat på knappen Välj. Ett flytande fönster som innehåller en portal av möjliga artiklar visas nedanför knappen.

 

popover7

 

Klickar användaren på en artikel i skärmbilden ovan används den på fakturan.