fmserver13_iconFileMaker Server finns numera endast i en version som motsvarar tidigare Advanced Server. Teoretiskt kan obegränsat antal användare vara anslutna samtidigt och du kan använda OBDC-koppling till tabellerna. FileMaker Server kommer i fortsättningen inte att kunna köpas separat, FileMaker Server kan endast köpas i kombination med andra licenser som volymlicenser och årsvisa hyreslicenser.

Obegränsat antal användare gäller bara för de användare som har FileMaker Pro eller FileMaker Advanced och kopplar upp sig mot databaser på servern.

Om en anslutning till servern görs med FileMaker Go eller WebDirect (webbläsare) finns det begränsningar. Till att börja med kostar en anslutning med FileMaker Go eller WebDirect pengar, det är inte längre gratis att ansluta t.ex. med FileMaker Go. Ett visst antal anslutningar köps till FileMaker Server, köper du en ny licens ingår en anslutning. Vill du kunna ansluta fler användare behöver du köpa till fler anslutningar. Det finns en övre maxgräns på 50 samtidiga anslutningar. Du kan få varningar från FileMaker Server om dina anslutningslicenser håller på att “ta slut”.

Anslutningar med anpassad webbpublicering (som PHP) och ODBC är kostnadsfritt.

Admin-konsollen till FileMaker Server är nu en webbtillämpning så man slipper det lite nyckfulla Java-programmet som funnits i tidigare versioner. Även när man installerar servern så är installationsguiden webbaserad i stället för ett Java-program.

OverblickFMS

Statistikfunktionen är utbyggd, du kan se diagram över serverns användning. Diagrammet går att ställa in till vad du önskar se och du kan zooma in till en tidsperiod.

StatistikFMS2

Det går att ladda upp databaser till servern direkt från FileMaker Pro. Öppna en lokal databas och välj Överför till FileMaker Server i menyn Arkiv->Dela databas. Det finns också en knapp i statusområdet för att enkelt flytta över till en server.

server1

Du behöver sedan välja server och känna till användarnamn och lösenord för serverns admin-konsoll.

När väl fil är uppladdad så talar FileMaker Pro om att filen finns på servern om man av misstag försöker öppna den lokalt.

En stor förbättring är att det i version 13 går att spara filer från container-fält med extern lagring på en separat disk på servern. Tidigare var man tvungen att ha de externa filerna i samma mapp som databasfilen.