fmgo13Med FileMaker Go blir det nu ännu enklare att göra nästintill “riktiga” appar för iPhone och iPad. Precis som tidigare är FileMaker Go gratis att ladda ner i AppStore, men vill du koppla upp dig mot en FileMaker Server kostar det en “anslutning” på servern. Från FileMaker 13 är det inte längre gratis att koppla upp sig med FileMaker Go mot FileMaker Server.

FileMaker Go i sig verkar gå snabbare och det finns flera nya, efterlängtade funktioner:

 • Det går att svepa med två fingrar för att byta post.
 • Det är möjligt att styra vad som ska infogas i containerfält. Det går t.ex. att peka på en knapp och hamna direkt i kameraläge eller direkt börja spela in ljud. Du styr detta med manussteget Infoga från enhet.
 • Scanna streckkoder och tolka dem. Du scannar streckkoder till ett container-fält och startar scanningen med manussteet Infoga från enhet. Det går även att plocka fram streckkod i efterhand med nya beräkningsfunktionen GetContainerAttribute men det krävs att streckkoden är inläst med funktionen i FileMaker Go. Följande streckkoder kan läsas och tolkas av FileMaker Go via kameran på din iOS-enhet:
  enhet4
  Läs mer här om streckkoder och hur du använder manussteget Infoga från enhet.
 • Ny manusutlösare, OnGestureTap, för att känna av pekningar på layout. Det går att känna av hur många pekningar samt med hur många fingrar. Funktionen klarar en, två eller tre fingrar med en pekning. Dessutom sparas position där man pekar.
 • Det finns stöd för olika tangentbord vid inmatning av tecken såsom t.ex. numeriskt, URL eller telefon m.fl.
 • Det går numera att söka efter databaser på servern i fjärrlistan.
 • Den irriterande effekten att inmatningsfält blev dubbelt så högt när man pekade på det i FileMaker Go är nu borta.

Detta i kombination med de nya funktionerna för glidkontroller, flytande fönster och möjligheten att gömma objekt gör FileMaker Go kraftfullare än någonsin tidigare.

Dock har det införts en begränsning om man vill koppla upp sig mot en FileMaker Server. Det finns ett maximalt antal samtidiga anslutningar på FileMaker Server tillgängliga för FileMaker Go- och WebDirect-klienter. Tar de slut kan man förstås köpa till fler, upp till en maxgräns.

Taggar: go