När du gör en ny databas visas med automatik den nya fältväljaren. Med fältväljaren kan du snabbt och enkelt skapa nya fält, söka efter fält och flytta dem till layouten. Fältväljaren har fått det nya, svarta utseendet.

faltval1

 

Klickar du på plus-knappen Nytt fält under listan får du en ny tom rad där du kan skriva in fältets namn och välja fälttyp.

Du kan markera ett eller flera fält i listan och dra dem till layouten. Har du valt att få med etiketter (ledtexter) till fälten placeras de med automatik enligt det val du gjort. De kan placeras ovanför eller till vänster om fälten, vilket väljer du längst ner till höger i fältväljaren.

faltval2

 

I bilden ovan har jag markerat tre fält och dragit in dem på layouten.

Har du många fält i en tabell uppskattar du säkert möjligheten att söka efter fält och sortera dem. Den gamla, hederliga dialogrutan för att definiera fält finns också kvar. Du kan använda båda sätten!